Jak Zidentyfikować Fikcyjnego Brokera

by Michael Walsh | 1 min read     April 15th, 2019
 

Kim jest fikcyjny broker?

„Fikcyjne pośrednictwo” (ang. ghost broking) jest formą oszustwa ubezpieczeniowego, w które zaangażowany jest nielegalny pośrednik ubezpieczeniowy. Fikcyjny broker wykupuje polisę w imieniu innych osób, ale celowo przeinacza ważne informacje w celu obniżenia ceny polisy.

Jak działają fikcyjni brokerzy?

Fikcyjni brokerzy działają w następujący sposób:

 1. Polisy są kupowane od firm ubezpieczeniowych na podstawie fałszywych informacji i mogą zostać zmienione przed ich sprzedażą do klienta.
 2. Fałszywe dokumenty polisy mogą być tworzone w taki sposób, aby wyglądały tak, jakby zostały wystawione przez legalnie działające firmy ubezpieczeniowe i są sprzedawane klientom.
 3. Fikcyjni brokerzy często produkują fałszywe dokumenty poświadczające zniżkę za bezszkodowość lub zmieniają autentyczny dokument klienta, aby uzyskać ubezpieczenie.
 4. Zazwyczaj ubezpieczony opłaca wynagrodzenie fałszywego brokera oprócz opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Każdy z powyższych scenariuszy spowoduje wystawienie nieprawidłowej polisy, która może następnie zostać anulowana lub uznana za nieważną w momencie wykrycia jej przez ubezpieczyciela.

Uniknij płacenia za nieważną polisę ubezpieczeniową, ucząc się rozpoznawać oznaki wskazujące „fikcyjnego brokera” i dowiadując się, jak zgłaszać problem.

Ponieważ problem nie jest powszechnie znany, fikcyjni brokerzy mogą powodować poważne problemy z polisami ubezpieczeniowymi. Służby An Garda Siochana (Garda) poinformowały, że w styczniu 2019 r., siedmiu fikcyjnych brokerów było odpowiedzialnych za około 9000 nieważnych polis komunikacyjnych.

Jak zidentyfikować fikcyjnego brokera?

Istnieje wiele sposobów, aby sprawdzić, czy Twój pośrednik może być fikcyjnym brokerem:

 • Lokalizacja: Broker może nie mieć adresu biurowego i dlatego może prosić o spotkanie w miejscu publicznym lub przyjść do Twojego domu.
 • Reklama: Fikcyjni brokerzy są znani z używania grup w mediach społecznościowych lub płatnych reklam na stronach wykorzystywanych przez osoby sprzedające produkty (np. Done Deal, Adverts, itp.)
 • Numer telefonu: Fikcyjni brokerzy mogą korzystać jedynie z numeru telefonu komórkowego, ponieważ nie mają służbowej linii stacjonarnej, albo nawet usługi Whatsapp.
 • E-mail: Fikcyjni brokerzy mogą nie posiadać firmowej poczty elektronicznej i korzystać z własnego lub powszechnie używane darmowe konta, np. Gmail/Hotmail.
 • Kryteria: Zadają mniej pytań niż prawdziwy ubezpieczyciel.
 • Kaucja: Proszą o zapłacenie dużej ilości gotówki z góry na poczet „kaucji” bez wystawiania paragonu.
 • Taniej: Składka może być znacznie niższa niż w przypadku innych ofert ubezpieczeniowych uzyskanych przez potencjalnego klienta.
 • Upoważnienie: Fikcyjni brokerzy nie mogą przedstawić żadnych dowodów na to, że są upoważnionym pośrednikiem (wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi muszą być zarejestrowani w Banku Centralnym i mogą być sprawdzeni na stronie internetowej Centralnego Banku Irlandii).
 • Dokumentacja: Fikcyjni brokerzy oferują dostarczenie dokumentacji dla klienta, np. zaświadczenie o prawie do zniżki z tytułu bezszkodowości. Mogą oni również dostarczyć jedynie certyfikat ubezpieczenia i plakietkę ubezpieczenia, a nie dodatkową dokumentację, którą firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane wystawić.

Jak zgłosić fikcyjnego brokera?

Jeśli uważasz, że odkryłeś fikcyjnego brokera, skontaktuj się z właściwą firmą ubezpieczeniową, aby dowiedzieć się, czy pośrednik jest upoważniony do sprzedaży polis w jej imieniu. Jeśli tak nie jest lub jeśli znalazłeś podejrzaną reklamę, powinieneś natychmiast skontaktować się z lokalnym posterunkiem Garda, aby zgłosić podejrzanego fikcyjnego brokera lub reklamę.

Michael Walsh
Michael has worked for Allianz for 9 years, gaining extensive experience in a number of departments. Working in Portfolio Underwriting for the past 4 years, he is responsible for dealing with insurance fraud, investigating ghost brokers, and delivering fraud training.