Kā Atpazīt Viltus Brokeri

by Michael Walsh | 1 min read     April 15th, 2019

Kas ir viltus brokeris?

Viltus starpniecība ir apdrošināšanas krāpniecības veids, kas ietver nelegālu apdrošināšanas brokeri. Viltus brokeris iegādājas polisi citu vārdā, bet ar nolūku sagroza svarīgu informāciju, lai samazinātu polises cenu.

Kā viltus brokeri strādā?

Viltus brokeri strādā šādi:

 1. Polises tiek nopirktas no apdrošināšanas sabiedrībām, izmantojot nepatiesu informāciju, un tās var tikt izmainītas, pirms tiek pārdotas klientiem. 
 2. Var tikt izveidota viltota polišu dokumentācija, kas izskatās pēc likumīgu apdrošināšanas sabiedrību izdotas dokumentācijas, un pārdota klientiem.
 3. Viltus brokeri bieži uzrāda viltotu dokumentāciju atlaidei par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neesamību vai izmaina klientu īstos dokumentus, lai iegūtu apdrošināšanu.
 4. Parasti viltus brokeris iekasē maksu no polises turētāja, veicot maksājumu par apdrošināšanu.

Jebkurā no augstāk minētajiem gadījumiem polise nebūs derīga, un tā var tikt anulēta vai atzīta par spēkā neesošu, kad apdrošinātājs to atklāj.

Izvairieties no maksājuma par nederīgu apdrošināšanas polisi, iemācoties atpazīt viltus brokeri un ziņot par to.

Tā kā viltus brokeri bieži netiek atpazīti, tie var radīt lielas problēmas ar apdrošināšanas polisēm. Īrijas policija jeb Garda ziņo, ka 2019. gada janvārī 7 viltus brokeri bija atbildīgi par aptuveni 9000 nederīgu transportlīdzekļu apdrošināšanas polišu.

Kā atpazīt viltus brokeri

Ir daudz veidu, kā noteikt, vai jūsu starpnieks nav viltus brokeris.

 • Atrašanās vieta: viltus brokerim var nebūt biroja, tāpēc viņš var piedāvāt tikties      sabiedriskā vietā vai jūsu mājās.
 • Reklāma: viltus brokeri izmanto sociālo tīklu grupas vai klasificētus      sludinājumus vietnēs, kas paredzētas privātpersonu tirgošanās nolūkiem      (piemēram, Done Deal, Adverts utt.).
 • Tālrunis: viltus brokeris, iespējams, izmanto tikai mobilā tālruņa numuru,      jo viņam nav uzņēmuma fiksētā tālruņa, vai pat WhatsApp.
 • E-pasts: viltus brokerim var nebūt uzņēmuma e-pasta adreses, tāpēc viņš      izmanto privāto, piemēram, Gmail vai Hotmail kontu.
 • Kritēriji: viltus brokeris uzdod mazāk jautājumu nekā īsts apdrošinātājs.
 • Iemaksa: viltus brokeris vēlas saņemt lielu summu skaidrā naudā kā “iemaksu”,      neizsniedzot kvīti.
 • Lētāk: apdrošināšanas maksa var būt ievērojami zemāka, salīdzinot ar      citiem piedāvājumiem, ko potenciālais klients ir saņēmis.
 • Pilnvarojums: viltus brokeris nevar      sniegt nekādus pierādījumus tam, ka viņš ir pilnvarots starpnieks (visiem      apdrošināšanas starpniekiem ir jābūt reģistrētiem Centrālajā bankā, un to      var pārbaudīt Īrijas Centrālās bankas tīmekļa vietnē).
 • Dokumentācija: viltus brokeris piedāvā nodrošināt dokumentāciju klientam,      piemēram, pierādījumu atlaidei par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu      neesamību. Viltus brokeris var uzrādīt tikai apdrošināšanas apliecību un      disku, bet nevar uzrādīt papildu dokumentāciju, kāda apdrošināšanas      sabiedrībām ir jāizsniedz.

Kā ziņot par viltus brokeri

Ja uzskatāt, ka esat atklājis viltus brokeri, vērsieties attiecīgajā apdrošināšanas sabiedrībā, lai noskaidrotu, vai starpnieks ir pilnvarots pārdot polises šī uzņēmuma vārdā. Ja nav vai jūs esat atklājis aizdomīgu sludinājumu, nekavējoties sazinieties ar vietējo policijas iecirkni, lai ziņotu par aizdomās turēto viltus brokeri vai aizdomīgo sludinājumu.

Michael Walsh
Michael has worked for Allianz for 9 years, gaining extensive experience in a number of departments. Working in Portfolio Underwriting for the past 4 years, he is responsible for dealing with insurance fraud, investigating ghost brokers, and delivering fraud training.