Kā Atpazīt Viltus Brokeri

by Michael Walsh | 1 min read

April 15th, 2019

Kas ir viltus brokeris?

Viltus starpniecība ir apdrošināšanas krāpniecības veids, kas ietver nelegālu apdrošināšanas brokeri. Viltus brokeris iegādājas polisi citu vārdā, bet ar nolūku sagroza svarīgu informāciju, lai samazinātu polises cenu.

Kā viltus brokeri strādā?

Viltus brokeri strādā šādi:

  1. Polises tiek nopirktas no apdrošināšanas sabiedrībām, izmantojot nepatiesu informāciju, un tās var tikt izmainītas, pirms tiek pārdotas klientiem. 
  2. Var tikt izveidota viltota polišu dokumentācija, kas izskatās pēc likumīgu apdrošināšanas sabiedrību izdotas dokumentācijas, un pārdota klientiem.
  3. Viltus brokeri bieži uzrāda viltotu dokumentāciju atlaidei par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neesamību vai izmaina klientu īstos dokumentus, lai iegūtu apdrošināšanu.
  4. Parasti viltus brokeris iekasē maksu no polises turētāja, veicot maksājumu par apdrošināšanu.

Jebkurā no augstāk minētajiem gadījumiem polise nebūs derīga, un tā var tikt anulēta vai atzīta par spēkā neesošu, kad apdrošinātājs to atklāj.

Izvairieties no maksājuma par nederīgu apdrošināšanas polisi, iemācoties atpazīt viltus brokeri un ziņot par to.

Tā kā viltus brokeri bieži netiek atpazīti, tie var radīt lielas problēmas ar apdrošināšanas polisēm. Īrijas policija jeb Garda ziņo, ka 2019. gada janvārī 7 viltus brokeri bija atbildīgi par aptuveni 9000 nederīgu transportlīdzekļu apdrošināšanas polišu.

Kā atpazīt viltus brokeri

Ir daudz veidu, kā noteikt, vai jūsu starpnieks nav viltus brokeris.

Kā ziņot par viltus brokeri

Ja uzskatāt, ka esat atklājis viltus brokeri, vērsieties attiecīgajā apdrošināšanas sabiedrībā, lai noskaidrotu, vai starpnieks ir pilnvarots pārdot polises šī uzņēmuma vārdā. Ja nav vai jūs esat atklājis aizdomīgu sludinājumu, nekavējoties sazinieties ar vietējo policijas iecirkni, lai ziņotu par aizdomās turēto viltus brokeri vai aizdomīgo sludinājumu.

About the author

bio image for Michael Walsh
Michael Walsh

Michael has worked for Allianz for 9 years, gaining extensive experience in a number of departments. Working in Portfolio Underwriting for the past 4 years, he is responsible for dealing with insurance fraud, investigating ghost brokers, and delivering fraud training.